« Back

NOTIS PEMBERITAHUAN BERKAITAN PENDAFTARAN PREMIS KUARANTIN IKAN DAN PEMERIKSAAN PASCA IMPORT IKAN HIDUP DI BAWAH MAQIS BERKUATKUASA 14 JULAI 2021

NOTIS PEMBERITAHUAN BERKAITAN PENDAFTARAN PREMIS KUARANTIN IKAN DAN PEMERIKSAAN PASCA IMPORT IKAN HIDUP DI BAWAH MAQIS BERKUATKUASA 14 JULAI 2021

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman pihak tuan/puan, pihak Jabatan telah mengambil alih sepenuhnya bagi Pendaftaran Premis Kuarantin Ikan Hidup dan Pemeriksaan Pasca Import Ikan Hidup.

3. Sehubungan dengan itu, pengimport dan pengeksport komoditi ikan hidup yang berkaitan hendaklah mengemukakan permohonan dan pendaftaran premis kuarantin ikan hidup kepada MAQIS Negeri. Penguatkuasaan ini akan berkuatkuasa bermula 14 Julai 2021 di semua pintu MAQIS yang diwartakan.

Dilampirkan Notis pemberitahuan daripada pihak MAQIS untuk rujukan