« Back

MAQIS: Pemakluman Penetapan Jumlah Item bagi Permit OGA MAQIS/DOA (Eksport) kepada 50 Item

Merujuk kepada perkara di atas dan surat rujukan MAQIS.800-1/1/3 (42) bertarikh 10 April 2020 adalah berkaitan.

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Maqis telah bersetuju untuk melaksanakan pindaan terhadap arahan penetapan had pemilihan item sepuluh (10) item kepada (50) item bagi setiap permohonan permit. Perlaksanaan ini hanyalah tertaluk kepada permohonan OGA MAQIS/DOA (eksport) sahaja yang akan mula berkuatkuasa pada 1 MEI 2020.

Dilampirkan surat rujukan MAQIS.800-1/1/3 (47) untuk makluman lanjut