« Back

MAQIS: Pemakluman pembayaran caj pemeriksaan dan caj tempahan ruang kuarantin secara dalam talian (MAQISPay) berkuatkuasa 1 Oktober 2020.

Merujuk seperti perkara di atas, dimaklumkan bahawa pelaksanaan pembayaran caj pemeriksaan dan tempahan ruang kuarantin oleh pengguna secara dalam talian. Prosedur pembayaran yang baharu ini akan menggunakan platform MAQISPay yang merupakan salah satu modul di dalam MAQIS Integrated Information System (iMAQIS).

Untuk maklumat lanjut, dilampirkan Surat Pemakluman GO LIVE Modul MAQISPay dan iMAQIS manual pengguna untuk rujukan.