« Back

LPNM: NOTIS MAKLUMAN PENGGUNAAN PERMIT EKSPORT (AP EKSPORT NANAS)

Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa berkuatkuasa pada 15 Mac 2019,  Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia hanya membenarkan pengunaan satu permit eksport untuk sekali kegunaan sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila klik pada pautan Notis Makluman Pengunaan Permit Eksport (AP Nanas)