MAQIS: Larangan Pengimportan Produk Haiwan dan Hasilan Haiwan Termasuk Ofal dari Loji Pemprosesan atau Abatoir

Merujuk perkara di atas, dimaklumkan kebenaran pengimportan produk haiwan dan hasilan haiwan seperti keratan  daging dan ofal sejuk beku dari luar negara adalah tertaluk kepada kelulusan...

MAQIS: Larangan Pengimporatan Babi dan Produk Babi dari Negara China, Vietnam, Thailand, Poland dan Belgium

Merujuk perkara di atas, susulan daripada penularan African Swine Fever (ASF) di negara China dan beberapa negara, pihak berkuasa daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia telah menasihatkan...

MITI: PELAKSANAAN PERMOHONAN LESEN IMPORT (AP) IMPORT SEMENTARA MELALUI SISTEM ePERMIT MULAI 1 FEBRUARI 2019

Makluman. Pelaksanaan permohonan lessen import (AP) import sementara melalui system ePermit akan mula pada 1 Februari 2019. Justeru itu, sebarang permohonan melalui sistem TFIS tidak akan lagi...

MAQIS: MAKLUMAN PERUBAHAN KATEGORI LKIM BAGI SISTEM NEW EPERMIT

Dimaklumkan bahawa terdapat perubahan di dalam proses permohonan permit MAQIS/LKIM bagi komoditi hasilan ikan dan produk perikanan di dalam sistem New ePermit (newepermit.dagangnet.com.my)....

MAQIS: Pemberitahuan Pelaksanaan Sekatan Eksport Bagi Spesis Ikan Terpilih

Merujuk perkara di atas adalah dimaklumkan perintah sekatan eksport bagi spesis ikan terpilih akan dilaksanakan bermula 1 Januari 2019 sehingga 28 Februari 2019. Bersama-sama ini dilampirkan...

DVS: Notification for a new requirement exportation to Algeria

Kindly be informed, DVS has received a new requirement from the People's Democratic Republic of Algeria fro the exportation of foodstuffs product from Malaysia to Algeria. For more information,...

MAQIS: MAKLUMAN PERUBAHAN OGA BAGI PERMOHONAN PERMIT IMPORT KELAPA TUA BIJI

Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) akan melaksanakan pemotongan kuantum (quota) secara automatik dalam sistem ePermit...

MAQIS: PENETAPAN PINTU MASUK TERPILIH BAGI IMPORT BURUNG HIDUP

Merujuk perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa pengimport perlu mendapatkan surat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) Putrajaya untuk membawa masuk burung hidup dari luar...

Makluman Pemulangan Baki Deposit JPK

Merujuk kepada perkara di atas, prosedur pemulangan baki pembayaran deposit import permit tumbuhan produk tumbuhan dan artikel terkawal oleh Jabatan Pertanian (JPK) boleh di rujuk seperti yang...

DVS: LARANGAN PENGIMPORTAN BABI HIDUP DAN PRODUK BABI BERIKUTAN WABAK AFRICAN SWINE FEVER (ASF) DARI NEGARA CHINA

Merujuk perkara di atas, larangan pengimportan babi hidup dan produk babi berikutan wabak African Swine Fever (ASF) yang masih aktif melanda negara China. Sila rujuk pada Notis Larangan...

DVS: NOTIS PENUTUPAN KAUNTER IMPORT EKSPORT

Merujuk perkara di atas, dimaklumkan bahawa semua pegawai dan kakitangan Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan Import Eksport akan mengikuti kursus pada 14 - 15 November 2018. Sila rujuk pada ...

STIDC: Export License requirement from Republic of Korea

1. Please be informed that every exporter who wishes to apply for export license for shipment of timber and timber products to Republic of Korea are REQUIRED to obtain endorsement from STIDC at the...

DVS: REGISTRATION OF DAIRY PROCESSING PLANTS FROM THE FMD FREE COUNTRIES

Please be informed, the Department of Veterinary Services has registered establishments of dairy prosessing plant from the Foot and Mouth Disease free countries in the online e-Permit system. ...

MAQIS: PENGGUNAAN EMEL BARU BAGI URUSAN BERKAITAN IMPORT EKSPORT MAQIS

Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bermula 1 November 2018 , segala hal berkaitan import dan eksport di bawah MAQIS yang di senaraikan di bawah perlulah diajukan di alamat emel ...

Re-registration of Product Category Code (31 October 2018)

The Strategic Trade (Strategic Items) (Amendment) Order 2018 [P.U. (A) 263/2018] has been published in the Federal Government Gazette on 15 October 2018. Beginning 31 October 2018, all applicants...

Larangan Pengimportan Ternakan Lembu Hidup dari Negara Thailand

Merujuk perkara di atas, larangan pengimportan ternakan lembu hidup dari negara Thailand berkuat-kuasa serta merta berikutan wabak penyakit kuku dan mulut (FMD). Untuk butiran lanjut, sila...

Penarikan Semula Pengimportan Daging Beku Khinzir dari Negara Poland dan Belgium

Makluman penarikan semula pengimportan daging beku khinzir dari negara Poland dan Belgium. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Surat Penarikan Semula Pengimportan Daging Beku Khinzir dari Negara...

Larangan Pengimportan Babi Hidup dan Produk Sejuk Beku Babi dari Negara Poland, China dan Belgium.

Merujuk perkara di atas, larangan pengimportan babi hidup dan produk sejuk beku babi berikutan wabak African Swine Fever di negara Poland, China dan Belgium berikutan wabak African Swine Fever. ...

MAQIS: MAKLUMAN TARIKH PENGAMBILALIHAN PENGELUARAN PERMIT JPK DOA

Mulai 1 November 2018 (Khamis), Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) akan mengeluarkan permit import JPK DOA. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk lampiran Tarikh...

MITI: MAKLUMAN MENGENAI TARIKH AKHIR PERMOHONAN AP 2017

Sukacita dimaklumkan sekali lagi bahawa tarikh permohonan akhir bagi AP 2017 adalah pada Sabtu 18 Ogos 2018 . Sistem Epermit akan ditutup pada Ahad 19 Ogos 2018 . Sila ambil makluman juga...