« Back

ST: Pemakluman: Tarikh Perlaksanaan Pengemaskinian Minimum Energy Performance Standards (MEPS) bagi Kelengkapan Periuk Nasi Elektrik (Electric Rice Co

Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa tarikh perlaksanaan keperluan memenuhi Minimum Energy Performance Standards (MEPS) bagi kelengkapan Electric Rice Cooker akan berkuatkuasa setahun daripada tarikh surat di keluarkan.

Untuk maklumat lanjut, dilampirkan Surat Pemakluman Rice Cooker 1 Apr 2020 oleh pihak Suruhanjaya Tenaga