« Back

PENGUMUMAN UNTUK PEJABAT-PERJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR

PEKELILING PERJAWATAN NEGERI SARAWAK BILANGAN 6 TAHUN 2020 (Rujukan: 9/JKM/TM/500-3/5/1.2/Jld.3) bertarikh 17 Mac 2020 dengan ini adalah dirujuk.

Dengan ini semua kaunter perkhidmatan pelanggan import eksport di Pejabat Perkhidmatan Veterinar Bahagian, Perlabuhan Laut (Senari, Pending, Tg. Manis, Rejang, Bintulu dan Miri), lapangan terbang akan beroperasi seperti berikut berkuatkuasa dari 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020.

Hari                       : Isnin - Jumaat
Waktu Berurusan  : 0800 - 1200

Adalah dinasihatkan supaya semua pelanggan menyediakan semua dokumen yang lengkap dan duit bayaran dengan tepat semasa berurusan di kaunter perkhidmatan. Tiada baki duit akan dikembalikan.

Arahan Oleh:
Pengarah Perkhidmatan Veterinar Sarawak

Dilampirkan Notis Kaunter Permit daripada pihak Perkhidmatan Veterinar Sarawak untuk rujukan.

PEKELILING PERJAWATAN NEGERI SARAWAK BILANGAN 6 TAHUN 2020 (Rujukan: 9/JKM/TM/500-3/5/1.2/Jld.3) dated 17 Mac 2020 are hereby referred.

All import export service counter at all Divisional Veterinary Offices, seaports (Senari, Pending, Tg. Manis, Rejang, Bintulu and Miri) and airports will operate as below effective 18 March 2020 until 31 March 2020.

Day                       : Monday - Friday
Operation hours   : 0800 - 1200

Please be advice that all customers to prepare a complete documents and exact payment when dealing at the service counter. No change will be returned.

By Order:
Director of Veterinary Services Sarawak

Attached Notice on Permit Counter by Veterinary Services Sarawak