« Back

PEMBERITAHUAN KEPERLUAN PERMIT IMPORT (IMPORT PERMIT, IP) BAGI PENGIMPORTAN UBI KENTANG SEGAR DARI SEMUA NEGARA

Merujuk seperti perkara di atas, selaras dengan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Peraturan-Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 dan Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksan Malaysia 2011, Permit Import (Import Permit, IP) bagi pengimportan ubi kentang segar dari semua negara akan dikenakan bermula 1 Julai 2020.

Untuk maklumat lanjut, sila klik pada pautan Surat makluman rasmi daripada Ketua Pengarah Pertanian seperti di bawah:

Surat Pemberitahuan Keperluan Permit Import (Import Permit IP) bagi Pengimportan Ubi Kentang Segar dari Semua Negara