« Back

Pelaksanaan Sistem ePermit Bagi Memproses Lesen Import (AP) Kenderaan Persendirian

Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan proses permohonan lesen import (AP) bagi kenderaan persendirian akan menggunakan sistem ePermit berkuat kuasa pada 1 Ogos 2019.

Untuk maklumat lanjut, sila layari pada pautan Surat Perlaksanaan Sistem ePermit bagi Memproses Lesen Import (AP)