« Back

Notis Pemakluman Kebenaran Pengeksportan Unggas Hidup dan Produk Poultri ke Indonesia

Merujuk perkara di atas, pihak Directorate General of Livestock and Animal Health Services (DGLAH) telah membenarkan pengeksportan unggas hidup dan produk poultry dari Malaysia ke Indonesia pada 16 Mei 2019.

Sila rujuk pada pautan Notis Pemberitahuan: Kebenaran Eksport Unggas ke Indonesia untuk maklumat lanjut