« Back

MAQIS: Pemberitahuan Pelaksanaan Sekatan Eksport Bagi Spesis Ikan Terpilih

Merujuk perkara di atas adalah dimaklumkan perintah sekatan eksport bagi spesis ikan terpilih akan dilaksanakan bermula 1 Januari 2019 sehingga 28 Februari 2019.

Bersama-sama ini dilampirkan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sekatan Eksport Bagi Spesis Ikan Terpilih daripada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) untuk maklumat lanjut