« Back

MAQIS: Larangan Pengimportan Produk Haiwan dan Hasilan Haiwan Termasuk Ofal dari Loji Pemprosesan atau Abatoir

Merujuk perkara di atas, dimaklumkan kebenaran pengimportan produk haiwan dan hasilan haiwan seperti keratan  daging dan ofal sejuk beku dari luar negara adalah tertaluk kepada kelulusan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia (JPV). Sila rujuk pada laman sesawang JPV di http://www.dvs.gov.my/index.php/pages/view/299 bagi negara yang dibenarkan pengimportannya.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pada Surat edaran daripada MAQIS seperti yang dilampirkan