MAQIS: PEMAKLUMAN PENETAPAN PEMILIHAN ITEM KEPADA SEPULUH ITEM BAGI SETIAP PERMIT

Merujuk perkara di atas, dimaklumkan bahawa pengeluaran permist MAQIS adalah secara auto approve mulai 22 Oktober 2019 bagi komoditi tumbuhan dan akan diperluaskan kepada semua komoditi dalam tempoh terdekat. Kini, semakan dan proses kelulusan permit akan dilakukan sepenuhnya oleh sistem dan dihantar terus kepada pihak pengguna.

Sila rujuk pada surat rujukan MAQIS KP/MAQIS/556 JLD.8 (52) untuk maklumat lanjut