MAQIS: Pemakluman Perubahan Prosedur Kelulusan Permit Secara Auto Approve

Merujuk perkara di atas, jabatan kini sedang meningkatkan efisiensi pengeluaran permit secara auto approve sebagai langkah fasilitasi perdagangan kepada pemain industri yang terlibat. Prosedur baharu ini akan beroperasi pada 22 Oktober 2019.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pada Surat Pemakluman Perubahan Prosedur Kelulusan Permit Secara Auto Approve daripada pihak MAQIS