MAQIS: Larangan Pengimporatan Babi dan Produk Babi dari Negara China, Vietnam, Thailand, Poland dan Belgium

Merujuk perkara di atas, susulan daripada penularan African Swine Fever (ASF) di negara China dan beberapa negara, pihak berkuasa daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia telah menasihatkan Jabatan untuk mengenakan LARANGAN PENGIMPORTAN dari negara China, Vietnam, Thailand, Belgium dan Poland.

Untuk maklumat lanjuk, sila rujuk pada Surat edaran daripada MAQIS seperti yang dilampirkan