« Back

DVS: NOTIS PEMAKLUMAN PENANGGUHAN BAYARAN PEMERIKSAAN DVS SELANGOR

Merujuk kepada perkara di atas, jabatan ini sedang menjalankan Kajian Impak Perlaksanaan Fi ke atas pemeriksaan produk-produk berasaskan haiwan.

Untuk maklumat lanjut, sila klik pada pautan Notis Penangguhan Bayaran Perkhidmatan Veterinar bagi Pemeriksaan untuk Tujuan Eksport