« Back

DVS: Notis Larangan Pengimportan Produk Babi dan Babi Hidup ke Malaysia

Merujuk perkara di atas, Jabatan Perkhidmatan Veterinar telah membuat sekatan pengimportan babi hidup dan produk babi (termasuk produk tin) dari beberapa negara susulan dari wabak penyakit African Swine Fever.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pada pautan Notis Pemakluman: Larangan Pengimportan Produk Babi