« Back

DVS: Notis Larangan pengimportan babi hidup dan produk babi (Kemaskini Oktober 2020)

Kepada sesiapa yang berkenaan,

Susulan dari wabak penyakit African Swine Fever Jabatan Perkhidmatan Veterinar telah membuat sekatan pengimportan babi hidup dan produk babi (termasuk produk tin) dari beberapa negara. Butiran sekatan dibuat adalah seperti berikut:

Tarikh sekatan Negara
12 November 2018 China
17 Januari 2019 Poland
23 Januari 2019 Thailand
23 Januari 2019 Vietnam
4 April 2019 Cambodia
14 Mei 2019 Hong Kong
26 Ogos 2019 Myanmar
26 Ogos 2019 Laos
23 September 2019 Korea
18 Disember 2019 Indonesia
14 September 2020 Phillipines
14 September 2020 Jerman

 

Arahan
Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Dilampirkan Notis Pemakluman Larangan Pengimportan Babi Hidup dan Produk babi untuk makluman.