DVS: Notis Larangan Pengimportan Babi Hidup dan Produk Babi dari China

Merujuk perkara di atas, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) menegaskan larangan pengimportan babi hidup dan semua produk babi masih lagi berkuatkuasa susulan daripada wabak African Swine Fever (ASF) yang masih lagi aktif di negara China dan risiko penularan wabak adalah tinggi.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pada pautan Surat Notis Larangan Pengimportan Babi Hidup dari Negara China